Axiom, şirketlerin kalıcı rekabet avantajı sağlayacak iş stratejilerini oluşturmalarını ve hayata geçirmelerini desteklemek için, günün koşullarına uygun yönetim metodolojilerini uygulamak ve teknoloji tabanlı karar destek sistemleri kurmak için çalışır.

Power BI Axiom
Oyunun Kuralları Değişti!

"İş" soruları değişmedi! Fakat işletmelerin iş ile ilgili sorularına hızlı, doğru ve net cevap verecek bilişim teknolojileri tamamen değişti.

Müşteri veya ürün segmentasyonu yapmak, son 5 yıllık satışlarınızı, ürün, kanal, coğrafya bazında analiz etmek, talep tahmini yapmak, farklı iş uygulamalarından gelen verileri birleştirip analiz etmek, veri madenciliği yapmak, etkili bir performans sistemi  kurmak için artık pahalı donanımlara veya dışarıdan yüksek maliyetli bir IT danışmanlığı almaya ihtiyaç yok!

İş analitiği, iş zekası ve veri madenciliği alanında, geçmiş 20 yılda geliştirilmiş birçok metod ve kalıp, geçerliliğini ve güncelliğini yitirdi.

Yönetimin karar aşamasında temel ihtiyacı olan hızlı ve doğru bilgiye anlık olarak erişmek, stratejinizi uygulamanıza hizmet eden bir bilişim altyapısı kurmak, artık kolay ve hızlı.

Etkili Analitik= Stratejiyle Uyumlu Tasarlanmış Süreçler ve ERP + Doğru Metrikler + Uygun İş Zekası Altyapısı

Şirketlerin doğru iş kararları almalarını kolaylaştıracak etkili bir iş analitiği sistemi kurmanın iki temel aşaması var; birincisi  stratejiyle uyumlu süreçler tasarlanması, eğer varsa süreç eksikliklerinin giderilmesi  -dolayısıyla ölçülmesi gereken metrikler için gerekli altyapının oluşturulması- ve bunlara uygun ERP kurgusu, ikincisi ise veri aktarımı, veri tabanı tasarımı, modelleme ve raporların görüntülendiği yazılım uygulamalarının doğru seçilmesi.

Birinci aşamanın hızı tamamen şirketin kendi inisiyatif alanındayken, ikinci aşamanın hızı, seçilen uygulamanın yetkinliğine ve modelleme dilinin kolaylığına veya zorluğuna göre birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir.

İş Analitiği Hızlandırıcıları

Axiom'un farklı departmanlar ve sektörler için hazırladığı "İş Analitiği Hızlandırıcıları", iş zekası projelerinin teknik aşamasını "haftalar" mertebesinden "günler" seviyesine düşürür. Etkili bir karar destek sistemini hızlı kurmanızı ve projenizin teknik risklerini minimize etmenizi sağlar.

 

Farklı sektör ve rekabet şartlarında çalışan, farklı organizasyonel yeteneklere sahip şirketlerde, süreçlerin nasıl tasarlanması ve hangi anahtar metriklerle ölçülmesi gerektiği konusunda referans oluşturur.

 

Modellerin asli amaçlarından bir diğeri, şirketlerin iş stratejilerini hayata geçirmelerini kolaylaştırmak, veriye dayalı doğru tasarlanmış metrikler sayesinde, doğru operasyonel, taktiksel ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olmaktır.

"İş Analitiği Hızlandırıcıları" Microsoft çözümleri ile hazırlanmıştır. powerbi
Müşteri Satış Bütçesi
Müşteri bütçeleri ile gerçekleşen satışların karşılaştırmaları. Master ve revize bütçelerin takibi. Satış ekibi göstergeleri.
Ürün Satış Bütçesi
Ürün bütçeleri ile gerçekleşen satışların karşılaştırmaları. Ürün grupları ve sınıflarına göre varyans ve metrikler.
Satış ve Karlılık Analizi
Satış ve siparişlere ait metrikler, net ve brüt kar marjları, P&L, kampanya ve indirim karşılaştırmaları.
Ürün Metrikleri
Ürün ve ürün grupları üzerinden metrikler. Brüt ve net satışlar, kar marjları ve ürün maliyetleri, kampanyalar ve indirimler.
Müşteri Metrikleri
Müşteri ve müşteri sınıfları üzerinden metrikler. Sınıf, kanal, bölge bazında kar marjları, müşteri ve kanal karlılıkları.
Standart ve Fiili Maliyet
Standart ve fiili ürün maliyetleri. Ürün maliyet kırılımı, direkt işçilik, hammadde ve genel gider payları, varyans analizi.
Gider ve Masraf Bütçeleri
Gider hesaplarının takibi, geçmiş dönem karşılaştırma. Master ve revize bütçelerin takibi, yedili hesaplar.
Satınalma ve Tedarikçiler
Satın alınan kalemlerin ABC sınıflandırması ve tedarikçi karneleri. Geçmiş dönem fiyat karşılaştırmaları.
Üretim ve Operasyon
Operasyonel verimlilik, OEE, üretilen miktar ve fireler. Kapasite kullanımı, makine ve hat duruşları, mavi yaka.
Bakım ve Duruşlar
Önleyici bakım takibi. Bakım sebepli duruşlar ve kırılımları.
Stok Metrikleri
Taşınan stoklara ilişkin rasyolar, stok çevrim hızları, sayım farkları kontrolü.
Lojistik ve Dağıtım
Lojistik ve dağıtım metrikleri. DIFOT, lojistik gider analizi.
İnsan Kaynakları
Beyaz ve mavi yakaya ait metrikler, izin, fazla mesai ve ücret grupları, çalışan profili.
Kalite ve Müşteri Şikayetleri
Müşteri ve ürün şikayetleri sınıflandırma, kök sebebler, önleyici ve düzeltici faaliyetler.
Bayi Stok ve Dağıtım Merkezleri
Bayi stokları ve satışları, DC stokları, fabrika stokları, min-max envanter seviyeleri.
Analitik Modeller'e üye olun!

İş Analitiği Hızlandırıcı modeller güncellendiğinde haberdar olmak istiyorum!


Servisler

20 yıllık operasyon, sistem kurma ve yönetim tecrübemizle, stratejinizle uyumlu ve organizasyonel verimliliğinizi arttıracak iş süreçleri tasarlamanıza, doğru iş kararları almanızı sağlayacak teknoloji destekli iş analitiği sistemleri kurmanıza, şirketinizin performansını "ölçmenize ve geliştirmenize" yardımcı olmak için çalışıyoruz.

Kurumsal Karneler ile Performans Yönetimi

"Uygulanabilen bir strateji, uygulanamayan en iyi stratejiden daha iyidir".

Kurumsal karneler -ya da Balanced Scorecards- şirketin stratejik planını ölçülebilir hale getiren ve planın başarısını sadece finansal değil farklı diğer boyutlarda da ölçebilen, bütünsel bir performans yönetimi yaklaşımıdır. Doğru stratejik inisiyatifler ve doğru KPI’larla kurgulanmış bir kurumsal karne yapısı, şirketin tüm birimlerinin stratejiye uygun çalışıp çalışmadığını şeffaf bir şekilde gösteren, doğru iş kararları almayı kolaylaştıran etkili bir yönetim aracıdır.

İş Zekası ve Analitiği

Stratejik, taktiksel ve operasyonel karar alma süreçlerinizi sadece hislerinize göre değil, doğru tasarlanmış metriklere ve anahtar göstergelere göre yönetin!

Bir iş analitiği sistemi kurmak için, tüm süreç ve verilerinizin eksiksiz olması da şart değil! Birçok iş zekası projesi, temel bir seviyede başlayıp, süreç ve veri eksikliklerinin zamanla görülmesi ve giderilmesiyle gelişerek devam ediyor. Axiom'un farklı sektör ve departmanlara özel tasarlanmış hazır "İş Analitiği Hızlandırıcıları" ile, iş zekası projenizin hızını ve etkinliğini attırabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Olgunluk Değerlendirmesi

Tedarik zinciri, bir ürünün tüketiciye ulaştırılması için gerekli olan tüm süreçleri içerir. Dolayısıyla, satış ve pazarlama da dahil olmak üzere, şirketin tüm operasyonel birimlerini kapsar. Şirketlerdeki operasyonel ve işlevsel kayıpların büyük bir bölümü, tedarik zincirindeki süreçlerin eksikliğinden ve yeterince ölçülememesinden kaynaklanıyor. Üstelik bu kayıpların birçoğu, yeterince "görünür" olmadıkları için şirket yönetimi tarafından bazen farkedilmiyor bile.

Tedarik zincirindeki tüm süreçlerinizi değerlendirmek ve olası gelişim noktalarını deşifre etmek için, 9 farklı alanda 80 konuda sizden bilgi istiyoruz. Tedarik zincirinizin görünülürlüğünü, ölçülebilirliğini ve verimliliğini arttırmak temel hedef.

ERP Uygulama ve Süreç Tasarımı

ERP yazılımları, ERP üreticilerinin satış ekiplerinin maalesef çoğunlukla empoze etmeye çalıştıkları gibi, kutudan çıktıkları haliyle çalışmazlar. Doğru süreç kurguları, doğru yapısal tanımlamalar ve stratejiniz ile doğru bir şekilde eşleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde beklentilerinizi karşılamadığı gibi, mevcut işleyişinizin hızına olumsuz etki de yapabilir.

Maliyet altyapısından satış ve gider bütçelerine, MRP ve satınalma yönetiminden üretim planlama ve lojistik dağıtıma, Satış&Operasyon planlamadan (S&OP) talep tahminine kadar geniş bir operasyonel alanda ERP yazılımlarını çok uzun süre kullanmış ve tasarlamış profesyoneller olarak, ERP projelerinizin sorunsuz geçmesine destek veriyoruz.

Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur!

"Sun Tzu" -Savaş Sanatı'ndan alıntı